Danh mục tin tức

Tuyển viên chức 2019

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ văn bản số 5035/SNV-CCVC ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Sở Nội Vụ về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen;
Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-NHBS ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen về Tuyển dụng viên chức năm 2019;
Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:
I. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng:
1. Vị trí việc làm cần tuyển: 20 chỉ tiêu, trong đó:
+ Vị trí Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Tổ chức biểu diễn: 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Diễn viên ca: 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Diễn viên Múa: 11 chỉ tiêu;
+ Vị trí Diễn viên Nhạc: 05 chỉ tiêu.

Thảo luận

Các thông tin khác

Về Chúng tôi

50 năm vượt khó và trưởng thành, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cùng bao lớp nghệ sĩ đã nối tiếp truyền thống, cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật bằng tất cả tâm, trí, lực. Đã có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trưởng thành từ cái nôi Bông Sen; đã có nhiều giải thưởng và danh hiệu vinh dự của Nhà nước cũng như của các quốc gia trên thế giới trao tặng cho tập thể Nhà hát ...

Liên hệ

Liên kết

  • CHI ĐOÀN NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN TỘC BÔNG SEN
  • https://www.facebook.com/bongsentheatre/
  • Nhà hát bông sen