Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN
Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về hoạt động biểu diễn nghệ thuật âm nhạc dân tộc.

SỨ MỆNH
Mang đến cho khán giả trong và ngoài nước những chương trình, tiết mục ca – múa – nhạc dân tộc đỉnh cao, tiên tiến - đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Nghệ thuật
Tất cả vì nghệ thuật.
Dân tộc
Vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Đại chúng
Lấy sự tin yêu, ủng hộ của quần chúng là thước đo giá trị đích thực của Nhà hát.

Về Chúng tôi

50 năm vượt khó và trưởng thành, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cùng bao lớp nghệ sĩ đã nối tiếp truyền thống, cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật bằng tất cả tâm, trí, lực. Đã có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trưởng thành từ cái nôi Bông Sen; đã có nhiều giải thưởng và danh hiệu vinh dự của Nhà nước cũng như của các quốc gia trên thế giới trao tặng cho tập thể Nhà hát ...

Liên hệ

Liên kết

  • CHI ĐOÀN NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN TỘC BÔNG SEN
  • https://www.facebook.com/bongsentheatre/
  • Nhà hát bông sen