Danh mục tin tức

Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Tộc Bông Sen tổ chức tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng. và các văn bản hướng dẫn, thi hành

Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Tộc Bông Sen thực hiện văn bản số 4254/SVHTT-TCPC của Sở VHTT về triển khai kế hoạch số 4026/KH-UBND của UBND về tổ chức tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng. và các văn bản hướng dẫn, thi hành

tham gia thi trực tuyến tại đâyhttps://hdtdkt.hochiminhcity.gov.vn/hoithiTDKT
https://hdtdkt.hochiminhcity.gov.vn/hoithiTDKT

Các thông tin khác

Về Chúng tôi

50 năm vượt khó và trưởng thành, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cùng bao lớp nghệ sĩ đã nối tiếp truyền thống, cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật bằng tất cả tâm, trí, lực. Đã có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trưởng thành từ cái nôi Bông Sen; đã có nhiều giải thưởng và danh hiệu vinh dự của Nhà nước cũng như của các quốc gia trên thế giới trao tặng cho tập thể Nhà hát ...

Liên hệ

Liên kết

  • CHI ĐOÀN NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN TỘC BÔNG SEN
  • https://www.facebook.com/bongsentheatre/
  • Nhà hát bông sen