Danh mục tin tức

Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Vòng 1 Năm 2023

Hội đồng Xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen năm 2023 thông báo kết quả xét tuyển viên chức Vòng 1 (đính kèm danh sách
 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
         Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
         Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của             Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-NHBS ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 tại Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen;
Căn cứ Báo cáo số 01/BC-NHBS-BKTPĐKDT ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ban Kiểm tra Phiếu dự tuyển đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen;

Hội đồng Xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen năm 2023 thông báo kết quả xét tuyển viên chức Vòng 1 (đính kèm danh sách), danh sách kết quả xét tuyển Vòng 1 được niêm yết công khai tại trụ sở và cổng thông tin điện tử Nhà hát
Hội đồng Xét tuyển viên chức Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen năm 2023 trân trọng thông báo đến các ứng viên được biết

Các thông tin khác

Về Chúng tôi

50 năm vượt khó và trưởng thành, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cùng bao lớp nghệ sĩ đã nối tiếp truyền thống, cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật bằng tất cả tâm, trí, lực. Đã có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trưởng thành từ cái nôi Bông Sen; đã có nhiều giải thưởng và danh hiệu vinh dự của Nhà nước cũng như của các quốc gia trên thế giới trao tặng cho tập thể Nhà hát ...

Liên hệ

Liên kết

  • CHI ĐOÀN NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN TỘC BÔNG SEN
  • https://www.facebook.com/bongsentheatre/
  • Nhà hát bông sen