Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC : PHẠM THANH LỘC

 
 ĐTCQ: 08.38237186 - 168
 Email: thanhloc1973@gmail.com
  

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN LƯƠNG TUẤN

   ĐT: 0935538502
   Email: luongtuannguyen@gmail.com 
 
PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ ĐỨC THỊNH

 ĐT: 0908668548
 Email: leducthinh.nhahatbongsen@gmail.com
 


ĐOÀN CHUYÊN MÔN 
     1.TRƯỞNG PHÒNG NGHỆ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO: 

    NGHỆ SĨ ĐOAN TRINH

       ĐT: 0938208077
       Email: hdoantrinh@gmail.com


  
 

  2. PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CA

       HÀ PHẠM ANH THƯ

       ĐT: 0383699185
       Email: haphamanhthu180599@gmail.com

   3.TRƯỞNG ĐOÀN NHẠC: 

   NGHỆ SĨ ƯU TÚ ANH TẤN

      ĐT: 0903 828 658
      Email: tananh66@yahoo.com
   


  4.PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN MÚA

  Nghệ sĩ KIM THƠ

   Điện thoại: 0906881856
   email: thovo2104@gmail.comPHÒNG CHỨC NĂNG
1.TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN VÀ ĐỐI NGOẠI

LÊ ANH TUẤN

ĐT: 0932 100 574
Email: le.leanhtuan78@gmail.com  2.KẾ TOÁN TRƯỞNG: 

   VÕ THỊ QUYỀN DUY

    ĐT:0903023927
    Email:ketoanbongsen@yahoo.com.vn
  3.TRƯỞNG RẠP BÔNG SEN: 

 NGUYỄN MINH PHÁT

 Đt: 0913673953
 Email: mphatbau@gmail.com

Về Chúng tôi

50 năm vượt khó và trưởng thành, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cùng bao lớp nghệ sĩ đã nối tiếp truyền thống, cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật bằng tất cả tâm, trí, lực. Đã có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trưởng thành từ cái nôi Bông Sen; đã có nhiều giải thưởng và danh hiệu vinh dự của Nhà nước cũng như của các quốc gia trên thế giới trao tặng cho tập thể Nhà hát ...

Liên hệ

Liên kết

  • CHI ĐOÀN NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN TỘC BÔNG SEN
  • https://www.facebook.com/bongsentheatre/
  • Nhà hát bông sen