Danh mục tin tức

Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Tộc Bông Sen thực hiện Cuộc vận động chương trình xây dựng hình ảnh "Công dân thành phố"

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố mang tên Bác trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã phối hợp cùng Thành Đoàn TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thực hiện chương trình xây dựng hình ảnh "Công dân thành phố", góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thành phố Hồ Chí Minh bằng loại hình văn hóa, văn nghệ.

Chương trình xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố” góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người thành phố bằng loại hình văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Thành Đoàn TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố mang tên Bác trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền các giá trị văn hóa và chuẩn mực con người con người Việt Nam với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố. Tuyên truyền việc thực hiện các hành vi văn hóa theo các tiêu chí ứng xử văn hóa đã ban hành, phù hợp với nếp sống của người dân thành phố theo hướng văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Chủ đề thực hiện các sản phẩm là các vấn đề xoay quanh việc xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tự giác cho người dân trong việc thực hiện các hành vi văn hóa, lối sống lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi. Với mỗi chủ đề sẽ có sự tham gia của các công dân trẻ tiêu biểu thành phố, nghệ sĩ nhằm đưa ra thông điệp kêu gọi người dân thực hiện các hành vi văn hóa được khuyến khích. Các clip ngắn và các sản phẩm Emotion graphics, độ dài 2 đến 3 phút, mỗi clip là một câu chuyện giới thiệu về các hành vi ứng xử văn hóa, đạo đức trong phạm vi gia đình, cộng đồng dân cư và xã hội cần được khuyến khích, nhân rộng nhằm xây dựng chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nhân cách con người thành phố; phê phán những hành vi chưa tốt, cần điều chỉnh, lên án cái xấu, đẩy lùi tệ nạn. 

xem video tại đây  https://home.mycloud.com/public/e343eb2b-f069-48f5-b139-3d02a10e68e9/folders/3ykx6uoeogzsos5ig3pi2cqq

Các thông tin khác

Về Chúng tôi

50 năm vượt khó và trưởng thành, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cùng bao lớp nghệ sĩ đã nối tiếp truyền thống, cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật bằng tất cả tâm, trí, lực. Đã có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trưởng thành từ cái nôi Bông Sen; đã có nhiều giải thưởng và danh hiệu vinh dự của Nhà nước cũng như của các quốc gia trên thế giới trao tặng cho tập thể Nhà hát ...

Liên hệ

Liên kết

  • CHI ĐOÀN NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN TỘC BÔNG SEN
  • https://www.facebook.com/bongsentheatre/
  • Nhà hát bông sen